Birthdays and Feast Days

Birthdays
 

August 16 - Sister Joseph Marie Zenda

August 19 - Sister M. Helene Galuszka

August 25  - Sister M. Francis Clare Radke

September 15 - Sister M. Bernadette Bajuscik

Feast Days

August 18 - Sister M. Helene Galuszka

August 27 - Sister M.Monica Sendlosky 

September 10 - Sister M. Celeste Walkowski

September 15 - Sister Doloria Kosiek

September 19 - Sister Emilie Marie Lesniak